O nama

Centar za socijalnu skrb Knin osnovan je nakon oslobođenja okupiranih područja 1995 g. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi…

Djelatnost centra

Centar za socijalnu skrb Knin je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi…

Dokumenti za preuzimanje

Na ovoj stranici naći ćete dokumente i obrasce u elektronskom obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama…