O nama

Centar za socijalnu skrb Knin osnovan je nakon oslobođenja okupiranih područja 1995 g. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi…

Djelatnost centra

Centar za socijalnu skrb Knin je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi…

Dokumenti za preuzimanje

Na ovoj stranici naći ćete dokumente i obrasce u elektronskom obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama…

Novosti

“Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!” je projekt čiji je cilj osposobiti lokalne OCD i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednosti volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.   Letak Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Poštovani, Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu usluge “e-Građani” uvelo je uslugu “SocSkrb ePotvrda” s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima. Korisnicima usluge “e-Građani” usluga “SocSkrb […]

Poštovani posjetitelji, Pozivamo vas na Okrugli stol pod nazivom „ Starost bez nasilja – dostojanstvena starost“ koji će se održati dana 01.rujna 2017. godine od 11.00 do 14.00 sati u Kninu, na Veleučilištu „Marko Marulić“ Krešimirova 30, svečana dvorana. Detaljnije informacije i program možete preuzeti klikom na sljedeće poveznice: Okrugli stol- poziv Okrugli stol- program