O nama

Centar za socijalnu skrb Knin osnovan je nakon oslobođenja okupiranih područja 1995 g. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi…

Djelatnost centra

Centar za socijalnu skrb Knin je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi…

Dokumenti za preuzimanje

Na ovoj stranici naći ćete dokumente i obrasce u elektronskom obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama…

Novosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva: – fizičke i – pravne osobe da predlože kandidate za: 1. Godišnju nagradu 2. […]

“Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!” je projekt čiji je cilj osposobiti lokalne OCD i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednosti volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.   Letak Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!