Poštovani korisnici,

na ovoj stranici naći ćete dokumente i obrasce u elektronskim obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama. Dokumente možete preuzeti i ispisati ih na Vašem računalu i poslati nam poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Knin

Gojka Šuška 4

22300 Knin,

predati u Centar osobno ili poslati na fax broj 022/ 664-481.