CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Adresa:

Gojka Šuška 4

22 300 Knin

OIB: 16906896167

 

Telefoni:

Centrala: 022/664-480

Telefax: 022/664-481

Računovodstvo: 022/664-490

Ravnateljica Josipa Buzdovačić, dipl. soc. radnica: 022/664-482

 

e-mail: korisnik036@mdomsp.hr

 

Radno vrijeme: od 7,00  do 15,00 h  ponedjeljak – petak

Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h

Rad sa strankama:

Utorak i  četvrtak od 8,00  do 12,30 h