CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Adresa:

Gojka Šuška 4

22 300 Knin

OIB: 16906896167

 

Telefoni:

Centrala: 022/664-480

Telefax: 022/664-481

Računovodstvo
Voditeljica: Ivanka Marić
Računovodstveni referent: Anita Marić
tel: 022/664-485

Ravnateljica: Josipa Buzdovačić, dipl. soc. radnica,  e-mail:  Josipa.Buzdovacic@socskrb.hr

 

e-mail: korisnik036@socskrb.hr

 

Radno vrijeme: od 7,00  do 15,00 h  ponedjeljak – petak

Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h

Rad sa strankama:

Utorak i  četvrtak od 8,00  do 12,30 h