Centar za socijalnu skrb Knin osnovan je nakon oslobođenja okupiranih područja 1995 g.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar je nadležan za područje Grada Knina, Općine Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje s ukupno 43 pripadajuća naselja u kojima, prema popisu stanovništva RH iz 2011. Godine, prebiva 22 348 stanovnika.

Djeluje na jednoj lokaciji  u središtu Grada Knina u ulici Gojka Šuška kbr. 4.

Broji ukupno 20 radnika:

 • 10 diplomiranih socijalnih radnika,
 • 3 diplomirana pravnika,
 • 1 prof. psihologije,
 • 1 diplomirani socijalni pedagog,
 • 1 šef računovodstva,
 • 2 administrativna referenta i
 • 1 računovodstveni referent i ravnateljica.

 

Centar za socijalnu skrb je ustanova s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:

 • Siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe,
 • maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju,
 • osobe lišene poslovne sposobnosti,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • starije i nemoćne osobe,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • osobe s invaliditetom.

 

STRUČNI POSLOVI

Stručni poslovi u Centru organiziraju se u okviru sljedećih odjela:

– Odjel za novčane naknada

Voditeljica odjela: Tomislava Gadža, dipl.soc.radnica, tel: 022 664 493
Neda Dinarina, mag.soc.rada, tel: 022 664 494
mr.Kristina Ilić Duvančić, dipl.soc.radnica, tel: 022 664 493
Marija Ljubas, dipl.pravnica, tel: 022 664 492

– Odjel za djecu, mlade, brak i obitelj

voditeljica Odjela: Vesna Pavletić, dipl.pravnica, tel: 022 664 489
Ana Lucić, mag psihologije, tel. broj 022 664 484
Ivana Franjkić, mag.soc.rada, tel: 022 664 487
Ana Karaga, mag.soc.rada: tel: 022 664 485

– Odjel za odrasle osobe

voditeljica Odjela: Ivana Gaurina, mag.soc.pol., tel broj: 022 664 483
Dijana Bošnjak; mag.soc.rada, tel: 022 664 484
Ivana Gaurina, mag.soc.pol.,tel: 022 664 485
Ivana Kravar, dipl.soc.radnica, tel: 022 664 492
Marija Prpa, mag. psihologije tel: 022 664 490