Centar za socijalnu skrb Knin osnovan je nakon oslobođenja okupiranih područja 1995 g.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar je nadležan za područje Grada Knina, Općine Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje s ukupno 43 pripadajuća naselja u kojima, prema popisu stanovništva RH iz 2011. Godine, prebiva 22 348 stanovnika.

Djeluje na jednoj lokaciji  u središtu Grada Knina u ulici Gojka Šuška kbr. 4.

Broji ukupno 20 radnika:

 • 10 diplomiranih socijalnih radnika,
 • 3 diplomirana pravnika,
 • 1 prof. psihologije,
 • 1 diplomirani socijalni pedagog,
 • 1 šef računovodstva,
 • 2 administrativna referenta i
 • 1 računovodstveni referent i ravnateljica.

 

Centar za socijalnu skrb je ustanova s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:

 • Siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe,
 • maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju,
 • osobe lišene poslovne sposobnosti,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • starije i nemoćne osobe,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • osobe s invaliditetom.

 

STRUČNI POSLOVI

Stručni poslovi u Centru organiziraju se u okviru slijedećih stručnih cjelina::

 • Stručna cjelina za novčana davanja
 • Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
 • Stručna cjelina za odrasle osobe