Više detalja o organizaciji rada sukladno trenutno važećim mjerama protiv bolesti Covid -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 možete pročitati na poveznici: Odluka o organizaciji rada 28.05.2020.