Poštovani,

Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu usluge “e-Građani” uvelo je uslugu “SocSkrb ePotvrda” s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima. Korisnicima usluge “e-Građani” usluga “SocSkrb ePotvrda” je dostupna od 3. listopada 2017., a pristupiti joj se može na adresi egradjani.socskrb.hr.

Uslugu SocSkrb ePotvrde korisnik može zatražiti kada postoji potreba, primjerice:

– za oslobođenje od plaćanja troškova prehrane djeteta u školi i smještaja u vrtiću

– za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć i pomoć u naravi

– za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć

– za ostvarivanje prava na subvencije troškova u javnom gradskom prijevozu

– za ostvarivanje prava na subvencije troškova zdravstvenog osiguranja

– za oslobođenje od upravnih pristojbi

– za ostvarivanje prava na pomoć u JLS i JRS

– za ostvarivanje prava branitelja

– i u drugim slučajevima.

E-usluzi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku “SocSkrb ePotvrde” mogu pristupiti isključivo registrirani korisnici koji imaju “e-Građani” korisnički račun.